Avance Beauty en Wellness

Privacyverklaring

Privacyverklaring Avance Beauty & Wellness

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness, Hooghout 60, 4817 ED Breda. KvK nummer 20081751
De salon is bereikbaar via info@avancebeautywellness.nl telefoonnummer 076-5219964

 

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness en voor welk doel.

 

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 3. Telefoonnummer e-mailadres,
 4. Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 5. Voor – en na foto’s (Indien van toepassing)

 

2.2  Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
 2. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness
 3. Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagel, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

3. E-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@avancebeaytywellness.nl.

 

4. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon Avance Beauty & Wellness via info@avancebeautywellness.nl telefoonnummer 076-5219964

 

7. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

MAKKELIJK EN SNEL ZELF EEN AFSPRAAK INBOEKEN

Klik hier om een afspraak te maken